Tantra - Experiența supremă

25 Jan 2019

 

Tantra - Experiența supremă

„Tantra oferă o viziune a iluminării şi transcendenţei, complet diferită de toate celelalte căi spirituale, sau de diferitele ramuri ale sistemului Yoga. În Tantra, drumul către spiritualitate trece chiar prin inima fiinţei, deschisă în mod conştient pentru toţi ceilalţi.”

Să descoperim împreună câteva cărți care ne vor ajuta să pătrundem tainele unui sistem pe cât de controversat, pe atât de necesar tuturor sufletelor care se află în căutarea lui Dumnezeu.

 

 

Mistica tantrică a Tibetului

John Blofeld

Colecția: TANTRA

Editura Herald

Vajrayāna (sau Vehiculul de Diamant) este şcoala din buddhismul Mahāyāna prevalentă în Tibet, Bhutan, Sikkim, Ladakh şi Mongolia. Formă de mistică eminamente practică, ea oferă tehnici precise pentru dobândirea acelei înţelepciuni prin care egoul omului este negat şi el intră în beatitudinea Eliberării (Nirvāna). Timp de peste o mie de ani, tehnicile acestea – elaborate la universitatea monastică Nālandā, în India – au fost transmise de la maestru la discipol şi ferite de curiozitatea intruşilor.

Cartea de fată se referă doar în treacăt la istoria, dezvoltarea şi starea prezentă a Vajrayānei, şi la diferitele şcoli şi secte. Ea se ocupă în primul rând de metoda tantrică – mijloacele de a dobândi rezultatele extraordinare ce decurg din antrenamentul minţii. Cei care o practică dobândesc o atitudine de invidiat în faţa vieţii, învaţă să transforme urâţenia în frumuseţe, devin pricepuţi în a-şi struni energia pasiunilor şi descoperă că natura lor transcende cu mult şi cea mai elevată concepţie despre absolut. Opţiunea între Zen şi Vajrayāna este una de metodă şi nu de scop, şi chiar metodele se aseamănă prin aceea că ambele se ocupă de minte la un nivel care transcende gândirea conceptuală; dar Vajrayāna se adresează oamenilor cărora le este mai uşor să utilizeze simbolurile şi conceptele ca pe nişte arme cu care să se debaraseze de concepte, în loc să încerce să le elimine dintru început.

Diversele rituri şi practici meditative din cadrul Vajrayāna oferă unor oameni foarte diferiţi mijloacele pentru a calma agitaţia necontrolată a gândurilor, a-şi dezvolta puterile spirituale latente şi, prin accederea la stări tot mai profunde ale conştiinţei, să fie în cele din urmă inundaţi de lumina orbitoare a înţelepciunii. 

 

 

Tantra - Suprema înțelegere

Conversaţii despre Calea Tantrică din Cântecul Mahamudrei de Tilopa

Colecția: OSHO

Editura Atman

Literal, Mahamudra înseamnă „marele gest” sau „gestul suprem”, ultimul pe care îl poţi face, dincolo de care nimic nu mai este posibil. Este starea fiinţei tale atunci când nu eşti separat de Întreg.

Mahamudra înseamnă un orgasm total, în comuniune cu Universul. Dacă ai iubit pe cineva şi ai simţit vreodată o topire şi o contopire, cei doi nu mai sunt doi. Trupurile rămân separate, dar ceea ce există între trupuri se transformă într-un pod, un pod de aur, şi starea de doi dinăuntru dispare; o singură energie a vieţii vibrează la ambii poli. Dacă ți s-a petrecut asta vreodată, atunci poţi înțelege ce este Mahamudra. 

De milioane şi milioane de ori mai adâncă, de milioane şi milioane de ori mai înaltă este Mahamudra. Este un extaz total, resimțit prin comuniunea cu Întregul, cu Universul. Este topire în sursa vieţii.

Tilopa transmite prin cântec să devii ca un bambus gol: nimic pe dinăuntru. Şi deodată, atunci când eşti un bambus gol, buzele divine te cuprind, bambusul gol devine un flaut şi cântecul începe – acesta este Cântecul Mahamudrei. Tilopa a devenit un bambus gol, divinul s-a revelat şi cântecul a început. Nu este cântecul lui Tilopa; este cântecul Experienţei Supreme înseşi.

 

 

Tantra și viața cotidiană

Lama Yeshe

Colecția: TANTRA

Editura Herald

În esenţă, meditaţia tantrică este psihologie sofisticată: metode extraordinare şi radicale pentru desăvârşirea rapidă a extraordinarului potenţial pentru claritate, bucurie, compasiune şi alte însuşiri pozitive, despre care Buddha spune că sunt înnăscute în noi toţi. Totuşi, tantra este lesne de răstălmăcit şi de mistificat. Geniul lui Lama Yeshe consta în capacitatea sa aparent lipsită de efort de a aduce tantra pe pământ fără a o diminua, de a o face reală, de a ne arăta cum să o aducem în vieţile noastre de fiecare zi. Dacă tratăm practica noastră spirituală ca pe un lucru rarefiat - ne spune Lama Yeshe - atunci pierdem în întregime esenţialul. Robina Courtin, directoarea Proiectului „Eliberare în închisoare” al FPMT

„Compasiunea este necesară fiecăruia. În special în zilele noastre, compasiunea este singurul lucru care poate vindeca problemele cu care ne confruntăm. Lama Yeshe a fost capabil să traducă gândirea budistă tibetană nu numai prin limbaj, ci prin prezență, gesturi şi modul său de viaţă. A fost o persoană minunată care a avut calitatea unică de a transmite adevăratul mesaj al unirii compasiunii cu înţelepciunea - marea mahamudraGehlek Rinpoche, autorul lucrării „Viaţa bună, moarte bună”

„Tantra şi viaţa cotidiană” este o carte profundă, atât de clară şi plină de compasiune, încât ştii că asculţi vocea de neuitat a unuia dintre cei mai mari învăţători ai epocii noastre.”

 

 

Tantra – Tradiția hinduistă

Andre Padoux

Colecția: TANTRA

Editura Herald

Tantrismul este, de mai bine de un mileniu, un element esenţial al vieţii religioase a Indiei şi al gândirii sale religioase. Unele dintre aspectele cele mai curioase, dar şi, mai ales, numeroase trăsături fundamentale ale hinduismului vechi sau modern decurg din el: cultul zeiţei Kali, mantrele, sexualitatea rituală, felurite rituri... De altfel, în Occident umblă zvonuri nejustificate despre extravaganța şi excesele tantrismului, alimentate de o literatură ce caută mai mult să seducă publicul decât să-l instruiască efectiv. Andre Padoux

Unul din multele merite ale acestei cărţi este acela de a prezenta pentru prima dată fenomenul tantric în toată complexitatea care îi este proprie, plasându-l într-o perspectivă foarte amplă, în care i se face dreptate fiecăreia dintre dimensiunile sale: istorică, textuală, religioasă, filosofică, antropologică, neomiţând să analizeze variatele moduri în care tantrismul a fost perceput în India şi în Occident, ca şi impactul său, pe cât de intens pe atât de problematic, asupra experienţei spirituale contemporane în Statele Unite şi în Europa. Raffaele Torella

 

 

Buddhismul Tantric – Doctrine și practici indo-tibetane

Shashi Bhushan Dasgupta

Colecția: TANTRA

Editura Herald

Timp de mai multe generaţii, datorită ignoranţei, Occidentul a considerat tantrismul drept o luxuriantă şi periculoasă degenerescență a spiritualităţii indiene. Până de curând, doar a vorbi despre tantrism era considerat că ceva de prost gust. Cred că actualmente avem dreptul să ne împotrivim acestei prejudecăţi care, pe scurt, reflecta mentalitatea pozitivistă şi excesiv moralizantă a europeanului mijlociu la sfârşitul secolului al XIX-lea. Fiind vorba de un fenomen spiritual oarecum străin de tradiţiile noastre şi, prin urmare, dificil de înţeles şi de asimilat, tantrismul reprezintă o nobilă şi cutezătoare creaţie a spiritului indian. În el se concentrează, se întrepătrund şi se fecundează reciproc toate tradiţiile spirituale autentice ale Indiei, de la cele mai vechi ritualuri vedice, până la cea mai recentă mistică visnuită. Dar această surprinzătoare concentrare de multiple tradiţii nu este sincretism. Este vorba aici, fără îndoială, de o nouă sinteză. Mircea Eliade

Indiferent dacă este vedic sau non-vedic la origine, tantrismul, atât cel brahmanic cât şi cel buddhist, reprezintă un aspect special al vieţii religioase şi culturale a Indiei. Un studiu aprofundat al tantrismului este, prin urmare, indispensabil pentru o familiarizare cu natura specială a gândirii indiene. Multă vreme a fost un obicei să se susţină că tantrismul este un vlăstar al hinduismului sau ca acesta constituie doar o fază particulară a devoţiunii hinduse. Însă cercetările asupra buddhismului târziu au ajuns la concluzia că, atâta vreme cât este vorba despre literatura existentă, trunchiul literaturii tantrice este mai bogat şi mai variat în domeniul buddhismului decât în cel al hinduismului...

Principala preocupare a tantrelor buddhiste nu este de a întemeia un sistem clar de gândire metafizică. Aşa cum tantrele hinduse, luând de-a gata principiile fundamentale ale sistemelor filosofice ortodoxe (darsana), le-au aplicat unui efort practic al realizării, tot astfel tantrele buddhiste, pe baza principiilor Mahayana, trasează principalele metode pentru realizarea scopului suprem - unirea cu Divinul. S. B. Dasgupta

 

 

Experiența tantrică

Calea rapidă de evoluție prin iubire și amor

Colecția: OSHO

Editura Atman

 

Cu excepția Tantrei, toate religiile lumii au dat naștere la personalități scindate. Cu excepția Tantrei, toate religiile lumii au dat naștere la schizofrenie. Ele te scindează. Astfel, ele fac să apară în ființa ta și lucruri bune, dar și lucruri rele. Și apoi ne spun că binele trebuie dobândit, iar răul trebuie să fie negat, că diavolul trebuie negat, iar Dumnezeu acceptat. Ele creează o sciziune în ființa ta, o luptă. Iar apoi te simți mereu vinovat, căci cum ai putea să distrugi ceva care, organic vorbind, este parte din tine? Nu tu ai creat acel aspect. L-ai găsit pur și simplu acolo; a fost un dat. Furia este acolo, sexul este acolo, lăcomia este acolo; nu tu le-ai creat; ele sunt elemente care alcătuiesc viața, așa cum sunt ochii și mâinile tale.

Viziunea și aspectul fundamental al Tantrei – și este un aspect foarte radical, revoluționar, rebel – este aceea că lumea nu se împarte în inferior şi superior, că lumea este un tot unitar. Superiorul şi inferiorul merg mână în mână. Superiorul include inferiorul, iar inferiorul include superiorul. Superiorul este ascuns în inferior – tocmai de aceea inferiorul nu trebuie negat, nu trebuie condamnat, nu trebuie distrus ori ucis. Inferiorul trebuie transformat. Inferiorului trebuie să i se îngăduie să evolueze, și atunci inferiorul devine superior. Nu există o prăpastie de netrecut între diavol şi Dumnezeu – căci adânc, în inima sa, diavolul Îl poartă pe Dumnezeu. Și de îndată ce inima începe să funcţioneze, diavolul aspiră spre Dumnezeu.

 

Tantra. Dimensiunea sacră a erotismului

Daniel Odier

Colecția: Alternative spirituale

Editura Mix

 

Tantra este lucrarea autobiografică a unuia dintre cei mai onoraţi scriitori ai Franţei. În această carte, autorul îşi dezvăluie experienţele iniţiatice trăite în Himalaya, împreună cu o maestră tantrică. În anul 1968, Daniel Odier a plecat din Europa în căutarea unui maestru care să-l ajute să pătrundă dincolo de textele şi căutarea intelectuală. Voia să aibă experienta înţelepciunii şi a spiritualităţii unui ascet, concomitent cu frumuseţea, iubirea şi senzualitatea unei vieţi pasionale. Le-a găsit îngemănate în sivaismul tantric - calea spirituală secretă, care urmăreşte să transceandă eul şi să descopere divinul prin îmbrăţişarea amoroasă.

Tantrismul şivait din Cașmir ocupă un loc excepțional în istoria gândirii. Apărut acum mai mult de 7000 de ani în valea Indusului, acest curent mistic, științific și artistic al culturii dravidiene conține totalitatea potențialităților umane, fără a exclude nimic, și privilegiază acțiunea adeptului care se angajează total pe calea cunoașterii. Tantrismul este probabil singura filozofie antică ce a traversat toate zguduirile istorice, toate năvălirile și subjugările, pentru a ne parveni intactă, printr-o transmitere neîntreruptă de la Maestru la discipol. De asemenea, este singura care a păstrat întruchiparea Marii Zeițe, fără să inverseze raportul de putere între femeie și bărbat, pentru a-l favoriza pe cel din urmă. L-au onorat tradiții succesorale de mari Maestre, și chiar și în ziua de azi numeroase yoginī transmit această înțelepciune ancestrală.

„Cu pielea ei oacheșă, parfumată și miruită, yoginī părea să plutească în spațiu, cu picioarele ridicate de o parte și de alta a corpului, cu privirea iluminată. Sexul ei deschis, originea și destinația ultimă a lumii, răspândea raze aurii ce se întrețeseau cu indigoul cerului. Am rămas fascinat, așezat în tăcere lângă yoghinul chinez care mă primise în schitul lui. Yoginī, consoarta lui, totodată apropiată și îndepărtată, corp și minte, putere și dar, stabilă în postura ei de yoga, întruchipa potențialul extraordinar al realizării.” (Daniel Odier)

 

 

Cărțile sunt disponibile aici:

elefant.ro               

 

 

Abonare la newsletter

Salutare, ne-am bucura să-ți trimitem pe email lunar cele mai noi recenzii!
Putem să-ți trimitem doar noutăți din categoriile tale preferate sau dacă preferi să primești notificări cu toate recenziile, nu e necesar să bifezi nicio categorie.