Repere în călătoria omului către sine

08 Feb 2019

 

La evenimentul Viața și învățăturile lui Alan Watts - Repere în călătoria omului către sine, din data de 12 februarieora 18:30 la Teatrul Excelsior din București, se vor discuta multe dintre ideile popularizate de Alan Watts. 

Haideți să ne familiarizăm măcar puțin cu opera lui Alan Watts, astfel încât să știm ceva mai multe despre ceea ce ne așteaptă în cadrul acestui eveniment dedicat vieții și operei sale.

Să descoperim Colecția Serie autor: Alan Watts de la Editura Herald!

 

Viața ca extaz

O carte provocatoare şi mereu actuală care reexaminează locul ocupat de umanitate în lumea naturală - şi relaţia dintre spirit şi trup - în lumina daoismului chinez.

Faptul că fiinţele umane sunt separate de natura pe care trebuie să o controleze, că mintea este cumva superioară corpului şi că întreaga sexualitate presupune seducţie - ceea ce constituie un pericol şi o problemă - toate acestea sunt asumpţii pe care se bazează cea mai mare parte a gândirii occidentale. Iar toate aceste prejudecăţi sunt motorul din spatele exploatării umane a pământului, al neîncrederii în emoţie şi al singurătăţii şi nedeschiderii noastre către iubire.

Sunt puţine cărţile care să fi pus aceste asumpţii atât de direct în discuţie cum o face această întreprindere erudită şi antrenantă a lui Alan Watts. Inspirându-se din preceptele daoismului, autorul oferă o perspectivă alternativă a omului şi a universului - una în care distincţiile dintre sine şi celălalt, spirit şi materie fac loc unei viziuni mai holiste asupra lumii. Viaţă ca extaz este o carte de mare eleganță şi cu implicaţii profunde - unul dintre acele texte rare care ne poate schimba modul în care gândim, simţim şi iubim.

Pentru mintea care urmează fiece drum până la capăt, orice drum duce nicăieri. A te abţine de la aşa ceva nu înseamnă să amâni duşul rece al trezirii la realitate, ci să vezi că omul are mai multe şanse să ajungă la destinaţie stând pe loc decât plecând, că a fi mereu în căutarea unui dincolo înseamnă să rămâi insensibil la ce este aici.

Pentru a cunoaşte natura, pentru cunoaşte „€žsubstanţa”€ lucrurilor, trebuie s-o cunoaştem aşa cum un bărbat „cunoaşte”€ o femeie, în sensul arhaic al termenului - cu toată caldă imprecizie a contactului imediat.

Cartea este disponibilă aici:

elefant.ro    libris    carturesti        

 

 

Duh și contemplație

Păstrând şi acum prospeţimea transformatoare ce îi străbate paginile, Duh şi contemplaţie reprezintă argumentul neobosit al gânditorului Alan Watts în favoarea rolului important pe care îl poate juca căutarea mistică în lumea actuală. Inspirându-se din propria sa experienţă, Watts explică cu măiestrie modul în care intuiţiile religiilor orientale - în special cea a buddhismului zen - poate fi încorporată în doctrinele creştinismului occidental, dând astfel posibilitatea oamenilor de orice credinţă să se bucure de o relaţie mai adâncă şi mai plină de sens cu spiritualul în vremurile tulburi în care trăim.

Duh şi contemplaţie este fără îndoială una dintre cele mai semnificative cărţi despre religie publicate în secolul al douăzecilea.” Canon Bell

„Nu trebuie să căutăm Realitatea; ea este deja aici şi acum, iar a o căuta ar însemna să recunoaştem că ea nu este. În acest sens, noi nu trebuie să dobândim unirea cu Realitatea; ea este dată deja, ca o manifestare a iubirii divine. A încerca să o realizăm prin propriile noastre eforturi înseamnă a desconsidera această iubire şi a afirma implicit că darul nu este oferit... Nu există vreo metodă, vreo tehnică precisă pentru a atinge starea mistică şi a realiza unirea cu Realitatea. Căci metoda este o tentativă de a poseda, avându-şi sorgintea în orgoliu sau în frică. Şi având în vedere că nu putem face nimic pentru a realiza Realitatea, nu trebuie să alunecăm în eroarea inacţiunii, căci inacţiunea nu este decât o formă indirectă de acţiune, este încercarea de a poseda Realitatea fără a face nimic în loc de a face ceva, ambele căi fiind sortite eşecului, pentru că Ea nu poate fi posedată în niciun fel.

Punctul focal al Realităţii este clipa prezentă, acest chip evanescent al eternităţii, atât de mic că nu are durata temporală şi, totuşi, atât de îndelungat că nu putem ieşi vreodată din el. Aici, în această clipă prezentă, viaţa este cea mai însufleţită; doar aici existăm cu adevărat. Trecutul este mort, viitorul nu a sosit încă. Clipa împrumută o sută de forme diferite - clipe de plăcere, clipe de suferinţă, clipe de exaltare, clipe de depresie, clipe de linişte, clipe de agitaţie; însă ea nu va sta locului, ea nu poate fi acaparată în niciuna dintre formele sale. Clipa aceasta este viaţa noastră.” Alan Watts

Cartea este disponibilă aici:

elefant.ro    libris    carturesti        

 

 

Cartea despre acel tabu cate te împiedică să afli cine ești tu

Această carte explorează un tabu nerecunoscut, dar foarte puternic - conspiraţia noastră tacită de a ignora cine, sau ce, suntem cu adevărat. Pe scurt, doresc să arăt că impresia curentă care ne defineşte ca un eu separat închis într-un sac de piele este o halucinaţie aflată în dezacord atât cu ştiinţa occidentală, cât şi cu filosofiile-religiile experimentale din Orient, în special cu filosofia hindusă Vedanta. Aceasta halucinaţie stă la baza folosirii greşite a tehnologiei în scopul de a subjuga violent mediul natural al omului, ceea ce, în cele din urmă, îl va împinge la distrugere.

Iată de ce avem urgent nevoie să ajungem la o percepţie a propriei noastre existenţe care să fie în acord cu datele fizicii şi care să depăşească sentimentul nostru de alienare faţă de univers. În acest scop, m-am inspirat din intuiţiile oferite de Vedanta, pe care le-am redat, totuşi, într-o manieră modernă şi accesibilă occidentalilor. Prin urmare, acest volum nu se doreşte a fi un compendiu sau o introducere în Vedanta în sensul comun al acestor termeni. El este mai degrabă o fertilizare încrucişată între ştiinţă occidentală şi intuiţia orientală.

Cartea este disponibilă aici:

elefant.ro    libris    carturesti     

 

 

Cosmologia voioasă – Incursiuni în chimia conștiinței

Cosmologia voioasă este o explorare a intuiţiilor pe care drogurile ce provoacă modificări ale conştiinţei, precum LSD, mescalina şi psilocybina, le pot facilita „în clipa când sunt însoţite de o reflecţie filosofică susţinută, în cazul cuiva care nu se află în căutare de «senzaţii tari», ci de înţelegere”.

Depăşind nivelul unei simple descrieri de experienţe, cartea lui Alan Watts este un jurnal captivant ce porneşte de la experimente personale şi ajunge până la meditaţii profunde cu privire la nesfârşitele dileme referitoare la natura existenţei şi la simţirea sacrului.     

„Cosmologia voioasă este o undă purtătoare de informaţii şi intuiţie, care nu şi-a pierdut deloc subtilitatea, supleţea sau agerimea.” Daniel Pinchbeck

„Alan Watts descrie cu o uimitoare claritate şi cu frumuseţe poetică experienţe provocate de droguri.” Contemporary Psychology

„O introducere stimulatoare în una dintre cele mai noi căutări interioare ale umanităţii.”  Newsweek 

 

Cartea este disponibilă aici:

elefant.ro    libris    carturesti     

  

Devino ceea ce ești

Aşa cum sugerează şi titlul, Devino ceea ce eşti reprezintă o colecţie de scrieri ale lui Alan Watts care tratează dilema celui ce se caută pe sine, căutare pe care adeseori o facem sacrificându-ne capacitatea de a ne vedea viaţa "exact aşa cum este". După cum scrie Alan Watts:

Se spune că cea mai înaltă formă de înţelepciune este detaşarea, în sensul conţinut în cuvintele lui Chuang-Tzu,: "Omul perfect îşi foloseşte mintea precum o oglindă; nu se ataşează de nimic; nu respinge nimic; percepe fără a păstra." Detaşarea înseamnă să nu ai nici regrete legate de trecut, nici temeri legate de viitor; înseamnă să laşi viaţa să îşi urmeze cursul fără a încerca să intervii în felul în care ea curge şi se schimbă, neîncercând să prelungeşti momentele plăcute şi nici să grăbeşti trecerea celor neplăcute. Asta înseamnă să te mişti în pas cu viaţa, să fii în perfect acord cu muzica ei schimbătoare, asta se înţelege prin ceea ce numim Iluminarea. Pe scurt, înseamnă detaşarea atât de trecut, cât şi de viitor şi a trăi în eternul Acum.

Şi asta pentru că în realitate nici trecutul şi nici viitorul nu au o existenţă independentă de acest Acum; ele însele sunt doar nişte iluzii. Viaţa există doar în acest moment, iar în acest moment ea este infinită şi eternă. Şi asta întrucât momentul prezent este infinit de scurt; înainte să-l putem măsura el a trecut, dar cu toate acestea va persista pentru eternitate. Această mişcare şi schimbare a fost numită de chinezi Tao, deşi în realitate nu există nici o mişcare, întrucât momentul este singura realitate şi nu există nimic în afară de el în funcţie de care putem spune că acesta se mişcă. De aceea putem spune despre moment că este în acelaşi timp în continuă mişcare şi într-un continuu repaus.

Ce putem face pentru a fi în acord cu acest Tao? Un înţelept a spus odată: cu cât vom încerca să fim în acord cu Tao, cu atât ne vom îndepărta de el. Doar că nu avea pe de-a-ntregul dreptate. Lucrul curios e că nu putem fi în dezacord cu Tao nici dacă vrem; chiar dacă gândurile pot fugi în trecut sau în viitor, ele nu pot evada din momentul prezent. Oricât de departe în trecut sau în viitor încearcă să scape, niciodată nu se pot separa de momentul actual, deoarece gândurile însele aparţin prezentului; ele formează, la fel ca toate celelalte lucruri existente, mişcarea continuă a vieţii care este Tao.

Tu poţi crede că eşti în dezacord cu viaţă şi cu eternul Acum; dar nu poţi fi, întrucât tu eşti viaţa şi exişti Acum - altfel nu ai fi aici. Astfel, acest Tao infinit e ceva de care nici nu poţi să fugi, nici nu îl poţi prinde; nu e ceva de care te poţi apropia sau depărta; el este şi tu eşti el. Aşadar, devino ceea ce eşti.

Oricât de departe în trecut sau în viitor încearcă să scape, gândurile niciodată nu se pot separa de momentul actual, deoarece aparţin prezentului; ele formează, la fel ca toate celelalte lucruri existente, mişcarea continuă a vieţii care este Tao. Tu poţi crede că eşti în dezacord cu viaţă şi cu eternul Acum; dar nu poţi fi, întrucât tu eşti viaţa şi exişti Acum – altfel nu ai fi Aici. Astfel, acest Tao infinit e ceva de care nici nu poţi să fugi, nici nu îl poţi prinde; nu e ceva de care te poţi apropia sau depărta; el este şi tu eşti el. Aşadar, devino ceea ce eşti.

Viaţa există doar în acest moment, iar în acest moment ea este infinită şi eternă. Şi asta întrucât momentul prezent este infinit de scurt; înainte să-l putem măsura el a trecut, dar cu toate acestea va persista pentru eternitate. Alan Watts

Cartea este disponibilă aici:

elefant.ro    libris    carturesti        

 

 

Calea Zen

Studiul introductiv în budismul zen al lui Alan Watts, scris cu o combinaţie rară de prospeţime şi luciditate, a devenit un clasic în anii care i-au urmat publicării. Cu un interes egal pentru cititorul obişnuit, dar şi pentru studentul serios, Calea zen se afundă în originile şi istoria zenului, explicându-i principiile şi practicile cu o splendidă claritate. Watts a văzut zenul ca pe „unul dintre cele mai preţioase daruri pe care Asia le-a dau lumii” şi, prin erudiţia şi prin pasiunea sa contagioasă, a făcut acest dar minunat de accesibil cititorilor de pretutindeni.

Nimeni nu ne-a dat o asemenea scriere proaspătă şi concisă a unei introduceri în întreaga istorie a gândirii budiste din Orientului îndepărtat aşa cum a făcut-o Allan Watts. Joseph Campbell

A înţelege aceasta înseamnă a înţelege că binele fără rău este ca susul fără jos şi că a-ţi face un ideal din urmărirea binelui este ca şi cum ai încerca să te descotoroseşti de stânga întorcându‑te mereu spre dreapta. Eşti constrâns astfel să mergi în cerc. Alan Watts

Cartea este disponibilă aici:

elefant.ro    libris    carturesti        

 

 

Înțelepciunea nesiguranței

Am fost întotdeauna fascinat de legea efortului inversat. Uneori o mai numesc şi „legea pe dos”. Atunci când încerci să te menţii la suprafaţa apei, te scufunzi: în schimb, atunci când încerci să te scufunzi, pluteşti, iar când îţi ţii respiraţia, ţi-o pierzi - ceea ce îmi aduce aminte de o veche şi uitată cugetare: „Cine va voi să-şi scape sufletul, îl va pierde”€.

Această carte reprezintă o explorare a acestei legi în contextul aspiraţiei omului către siguranţă psihologică şi al eforturilor sale de găsire a certitudinii spirituale şi intelectuale în religie şi filozofie. Este scrisă având convingerea că nicio altă temă nu poate fi mai actuală într-o perioadă că aceasta, în care viaţa omului pare a fi marcată de nesiguranţă şi incertitudine. Cartea porneşte de la premisa că această nesiguranţă este chiar rezultatul încercărilor de a fi în siguranţă şi că, în pofida aparenţelor, salvarea şi sănătatea mentală sunt rezultatul acceptării fără echivoc a faptului că nu există posibilitatea de a ne elibera.

Mesajul din această carte adresat de Alan Watts lumii occidentale este la fel de puternic şi astăzi. Petrecem prea mult timp încercând să anticipăm şi să plănuim viitorul; prea mult timp nutrind nemulţumiri despre trecut. De multe ori ne scapă plăcerile clipei în eforturile noastre neliniştite de a ne asigura că următoarea clipă este la fel de plăcută. Găsind inspiraţie în gândirea orientală, Watts ne arată că vom găsi ceva cu adevărat demn de a fi cunoscut doar atunci când vom admite faţă de noi înşine că nu avem şi nu putem avea cunoaştere. Pentru a ne bucura de o viaţă împlinită, trebuie să îmbrăţişăm prezentul - să trăim din plin în clipa prezentă.

Scrisă şi argumentată cu eleganţă şi luciditate, această realizare filosofică conţine întreaga înţelepciune şi întregul spirit care au marcat cariera lui Alan Watts şi care încă mai rezonează în fiecare dintre noi.

Cartea este disponibilă aici:

elefant.ro    libris    carturesti       

 

 

Oare materia este totul?

Eseuri despre raportul omului cu lumea materială

Volumul de faţă cuprinde o serie de eseuri care sintetizează gândirea lui Alan Watts cu privire la extraordinar de actuala temă a raportului omului cu lumea materială. Ideea de bază care străbate această carte este că omul civilizat confundă simbolul cu realitatea, modul său de a descrie şi de a măsura lumea cu lumea însăşi şi, astfel, se trezeşte în situaţia absurdă de a prefera banii în detrimentul bogăţiei şi ingurgitarea meniului în detrimentul consumului hranei adevărate.

Îndreptându-şi mereu atenţia spre cifre şi concepte, omul modern este tot mai puţin conştient de natură şi de totala să dependență de aer, apă, plante, animale, insecte şi bacterii. I s-a transmis ideea că lumea aşa-zis exterioară este un cumul de „obiecte”, dintre care nu face parte. Prin urmare, specia umană îşi vandalizează mediul şi este în pericol de autodistrugere.

Deoarece nu putem stabili vreo legătură cu prezentul senzorial şi concret, suntem fericiţi la culme când aşteptăm să se întâmple lucruri bune, nu în clipa când ele se întâmplă. Suntem atât de exaltaţi anticipând plăcerile şi gonind în întâmpinarea lor, că nu putem încetini suficient pentru a ne bucura de ele când sosesc. Suntem, aşadar, o civilizaţie care suferă de o deziluzie cronică – un formidabil furnicar de copii răsfăţaţi care îşi fac praf jucăriile. Alan Watts

Cartea este disponibilă aici:

elefant.ro    libris    carturesti     

 

Pe calea mea - O autobiografie ( 1915-1965)

În acest volum sclipitor şi savuros, Alan Watts îşi consemnează evoluţia spirituală şi filosofică: de la copilul unor conservatori religioşi până la profesorul spiritual neconvenţional care provoacă occidentalii să sfideze convenţiile şi să gândească singuri. Încă de la începutul vieţii sale intelectuale, Watts se dovedeşte a fi un renegat al filosofiei şi un autodidact care a ajuns la budism prin intermediul învăţăturilor lui Christmas Humphreys şi ale lui D.T. Suzuki. Pe calea mea combină în mod inspirat tipul de filosofie neconvenţională a lui Alan Watts şi relatările – adesea pline de umor – despre diverşi guru, celebrităţi şi experienţe cu droguri psihedelice, precum şi observaţiile profunde ale autorului referitoare la cultura occidentală. Astfel, avem privilegiul de a cunoaşte un personaj captivant, care nu s-a temut niciodată să-şi urmeze calea, devenind un exemplu de libertate spirituală.

„Poate cel mai important interpret apusean al gândirii orientale, pentru lumea modernă.” New York Times

„Mare parte din secretul vieţii consta în a şti cum să râzi şi, de asemenea, cum să respiri.”

Cartea este disponibilă aici:

elefant.ro    libris    carturesti        

nemira.ro

 

biabooks.ro

 

 

nemira.ro

 

Abonare la newsletter

Salutare, ne-am bucura să-ți trimitem pe email lunar cele mai noi recenzii!
Putem să-ți trimitem doar noutăți din categoriile tale preferate sau dacă preferi să primești notificări cu toate recenziile, nu e necesar să bifezi nicio categorie.