Cunoaşte-te pe tine însuți şi vei cunoaşte universul şi zeii

25 Mar 2019

Simbolismul corpului uman, de Annick de Souzenelle, a apărut în colecția Arhetip a Editurii Herald. O lucrare devenită clasică în cercurile spirituale, medicale și teologice occidentale, este bogată în paralele mitologice și interpretări în spirit cabalistic ale textului biblic.

Redăm în continuare câteva fragmente din carte pentru a-ți trezi interesul și curiozitatea spirituală de a descoperi cât mai multe despre propria ființă și despre felul în care se integrează în Univers!


 

„MI” ŞI „MA” sau interiorul şi exteriorul lucrurilor

„Ce este deasupra este şi dedesubt şi ceea ce este dedesubt este şi deasupra, pentru a săvârşi miracolul unui singur lucru.”Tabla de Smarald.

Hermes Trismegistul, cel de trei ori mare, închide în Tabla de Smarald o cheie de aur. Ne vom folosi de ea pentru a încerca să înțelegem misterul esențial care ne pătrunde atunci când nici nu încercăm să-l pătrundem, care se impune şi scapă în acelaşi timp intelectului nostru neputincios: misterul Omului.

În civilizația noastră actuală, am folosit până acum intelectul ca instrument cu ajutorul căruia am încercat să percepem lumea şi misterele ei. Am privit lumea aşa cum priveşte copilul jucăria mecanică pe care o demontează până la ultima rotiță pentru a-i afla secretele. Am conceput Omul şi Lumea ca două obiecte eterogene, două entități străine una de alta, considerându-l pe cel care cunoaşte (Omul) şi obiectul cunoaşterii (Lumea) ca fiind ireductibile unul la altul. Iar atunci când obiectul cunoaşterii poartă numele de „ştiințe umane”, ajungem la ideea absurdă că Omul a studiat Omul fără să ştie ce panoplie avea la dispoziție pentru a acționa, pentru a se cunoaşte.

„Cunoaşte-te pe tine însuți şi vei cunoaşte universul şi zeii”, spune înțelepciunea Hermetică. Iar această a doua cheie nu ne invită ea, oare, să considerăm, pe de o parte, Omul în Lume şi, pe de alta, Lumea în Om, drept fața şi reversul aceleiaşi medalii, aceleiaşi realități secrete, ambele aspecte manifestate fiind astfel unite în „interior”?

Interiorul şi exteriorul lucrurilor nu au aici nimic spațial. E vorba mai întâi despre o „coajă” care ține de domeniul manifestării. E vorba apoi despre un „miez” care ne duce până la „sâmbure”. Nu le putem percepe pe acestea din urmă decât pătrunzând în alte domenii, dar fără a-l părăsi, cum vom vedea mai departe, pe cel ce ne este familiar. În caz contrar, filosoful se poate întreba, cum a şi făcut-o de altfel, dacă lumea nu începe la suprafața pielii sale…, iar de aici până la absurd nu e decât un pas.

Să revenim la cheile noastre. E timpul să lucrăm cu o nouă conştiință şi să învățăm cum să deschidem noi porți.

„Coaja” despre care tocmai am vorbit nu aparține ea acelui „jos”, iar sâmburele acelui „sus”, pe care divinul Hermes le deosebea unul de celălalt, fără însă a le separa? Hermes, omul „de sus”, deosebește; omul „de jos” separă şi sfarşeşte prin a nega pe cel de care s-a separat.

Rămas singur în lumea „de jos”, el se loveşte de nonsensul propriei vieți ce devine inumană tocmai pentru că este prea umană, în măsura în care putem numi „umană” această frântură care e coaja despărțită de sâmburele ei.

Cum să regăsim integritatea fructului? Cum să reintroducem sâmburele în miezul său şi să readucem la viață carnea de sub coajă? Cum să facem ca lumea „de jos” să regăsească imaginea a ceea ce se află „sus” şi drumul spre modelul său?

Diferitele mituri ale genezei pe care omenirea le-a transmis prin marile sale curente tradiționale vorbesc despre acest „sus” şi acest „jos” născuți dintr-o separare (cu sensul de „deosebire”) în sânul unei unități principiale. Tradiția iudeo-creştină, mai cu seamă, ne prezintă Creația ca ivindu-se dintr-o astfel de separare. Cuvântul ebraic format din cele trei glife B-D-L, pe care îl traducem prin „a separa”, semnifică tocmai „a deosebi”. Dumnezeu separă lumina de întuneric, ziua de noapte, mai târziu bărbatul de femeie; dar, mai ales, El desparte, în apele principiale Maim, „apele care sunt dedesubtul în tinderii, de apele care sunt deasupra întinderii” (Facerea, 1.6–7), ape pe care tradiția ebraică le numeşte Mi şi, respectiv, Ma. „Mi” şi „Ma” sunt unite prin „întinderea” numită în versetul 8 Shamayim ,שמים tradus în mod obişnuit prin „cerurile” şi care, deşi separă pe „Mi” de „Ma”, îi reuneşte în interiorul numelui său, în jurul literei ש, despre care vom vedea că nu e străină de ceea ce numim „sâmburele”.

Simbolic, putem spune că „Mi” este lumea unității arhetipale ne-manifestate, iar „Ma”, cea a multiplicității manifestate la diferitele sale niveluri de realitate. Rădăcina „Mi” îşi va găsi corespondentul în limba greacă în rădăcina Mu care serveşte la formarea cuvintelor ilustrând lumea arhetipurilor, cum ar fi μνειν, „a închide gura”, „a tăcea” şi μνεειν, „a fi inițiat”. Orice inițiere este o angajare pe calea ce leagă lumea manifestată de cea a arhetipurilor sale; ea se produce în tăcere. Mitul – μῦθος – este istoria care înfățişează viața arhetipurilor2. Cuvintele franceze „murmure” (murmur), „muet” (mut), „mystere” (mister) provin din aceeaşi rădăcină.

Rădăcina „Ma” este rădăcina-mamă a tuturor cuvintelor semnificând manifestarea, cum ar fi „matiere” (materie), „maternel” (matern), „matrice” (matrice), „main” (mână) etc. Fiecare element al lui „Ma” este emanația corespondentului său în „Mi”. Acesta din urmă se repercutează la nesfârşit asupra celui dintâi, care poartă în el nu numai imaginea, dar şi puterea. În acest sens, „Ma” este, în fiecare dintre elementele sale, simbolul lui „Mi”. Simbolul (Syn-bolein: a pune laolaltă, a uni) îl leagă pe „Ma” de „Mi”. Dia-bolein-ul (a pune de-a curmezişul, a separa) desparte cele două lumi, lăsând lumea lui „Ma” să rătăcească lipsită de dreapta sa referință şi de dreapta sa putere.

Evreii îi numesc Elohim pe „Omul de sus” şi Adam pe „Omul de jos”.

„Omul de sus” este lumea lui „Mi”. El se exprimă prin „Ma”. La rândul său Adam, „Omul de jos”, reuneşte în el totalitatea lui „Ma”, care o conține în germene şi în promisiunea rodului pe cea a lui „Mi”. Din această perspectivă, Omul este punctul de întâlnire a universului şi a zeilor. Drept urmare, ştiințele tradiționale îl numesc „Microcosmos” (mic univers) şi „Microtheos” (mic dumnezeu). El este punctul de unde pleacă toate vibrațiile, focarul unde se reflectă toate rezonanțele.

„Cunoaşte-te pe tine însuți şi vei cunoaşte universul şi zeii”.

Cred că niciun studiu complet al Omului nu se poate efectua în afara acestor premise şi că, dacă aceste premise sunt adevărate, ar trebui să descoperim urmele unui dialog care să-i unească pe Om şi pe Dumnezeu, pe Adam şi pe Elohim, pe „Ma” şi pe „Mi”. Nu-mi pot imagina existența unui limbaj care să aparțină ambelor categorii, umană şi divină, aparent transcendente, ireductibile una la alta. Nu-mi pot imagina… Or, acest limbaj ne este propus de zei, dotați cu mai multă imaginație decât noi: nu există nici măcar un singur popor care să nu-l posede în sectorul legendelor, miturilor, riturilor şi simbolurilor sale. Jung exclama: „Occidentul şi-a pierdut miturile!”

 

Volumul Simbolimul corpului uman” este disponibil aici:

elefant.ro        cartepedia

 

Scriitoarea Annick de Souzenelle (n. 1922) a studiat inițial matematica, apoi știintele medicale, profesând un timp îndelungat ca asistentă medicală anestezistă. Ulterior a devenit psihoterapeut. S-a dedicat în timp studiului teologiei și s-a convertit de la catolicism la ortodoxie, rămânând deschisă și față de alte căi spirituale de realizare a sinelui. O carte despre corp așa cum l-a văzut, așa cum l-a simţit autoarea, o carte despre care spune că a crescut asemenea unui arbore din care a avut grijă să taie unele ramuri tocmai pentru a-l face să rodească. Totdeauna simbolismul s-a bazat pe raportul de analogie și corespondență între elementul subtil și imaginea grafică. Astfel, corpul omenesc nu poate fi decât un simbol.

Totodată, nu rata întâlnirea de pe 26 martie, ora 18:30, care va avea loc la Sala Studio a Universitătii Spiru Haret din Bucureşti (Strada Ion Ghica, nr.13, sector 3). Editura Herald şi Universitatea Spiru Haret vă invită într-o călătorie prin lumea miturilor, interpretărilor, arhetipurilor și simbolurilor corpului Uman, în cadrul evenimentului Simbolismul corpului uman – mituri și arhetipuri în tradițiile spirituale ale lumii.

Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

cartepedia.ro

 

bookzone.ro

 

libris.ro

 

carturesti.ro

 

Abonare la newsletter

Salutare, ne-am bucura să-ți trimitem pe email lunar cele mai noi recenzii!
Putem să-ți trimitem doar noutăți din categoriile tale preferate sau dacă preferi să primești notificări cu toate recenziile, nu e necesar să bifezi nicio categorie.